top of page

Medlemmer

Aldersgruppe:


Våre medlemmer er voksne personer i aldersgruppen fra femti år og godt opp i pensjonistalderen. De fleste er svært aktive og glade i dans og sosial omgang.


Medlemskontingent 2023:


Ved innmelding januar – juli betales 250 kr for året.
Ved innmelding juli – oktober betales 125 kr for resten av året.
Ved innmelding november – desember betales 0 for resten av året, men en må da omgående betale 250 kr for neste år.


Velkommen som medlem:


Medlemstallet ligger i dag på ca. 80 personer. Vi har dans og fest annenhver lørdag, da er det 70 - 90 personer som svinger seg på parketten til levende og variert dansemusikk, og til lukten av kaffe og lefser.


Vi har et meget godt tilbud til voksne personer som liker å danse, og ønsker oss gjerne flere medlemmer. Vi ønsker oss spesielt flere yngre medlemmer, slik at foreningen kan sikre videre eksistensgrunnlag.


Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen i foreningen vår. Er du en person som er glad i å danse, og trives i et positivt miljø, så ta kontakt med oss: Telefon, Epost eller vanlig brevpost.


Du trenger ingen partner for å melde deg inn, eller for å komme og danse hos oss.

bottom of page