top of page

Historikk:

Den 1. februar 1985 ble foreningen vår stiftet. Den ble fra starten gitt navnet
Single 85. Det var en vennegjeng fra Drammen, med Kirsten Bottolfsen i
spissen, som ble enige om å danne en forening med faste treffkvelder. Den første tiden var sammenkomstene lagt til Stasjonskameratenes Hus på Austad.


Innholdet har holdt seg nesten uforandret, med kaffekos, allsang, utlodning og selvsagt dans til levende musikk.

 

I foreningens første leveår var det registrert 23 medlemmer, men medlemstallet vokste jevnt og trutt, og toppet seg ved 10 årsjubileet med 201 medlemmer.


Etterhvert som medlemstallet økte, ble lokalet på Austad for lite. I 1987 ble aktiviteten flyttet til Drammen Ballklubbs hus på Øren, hvor foreningen holdt til i ett år. Da ble det igjen flytting til Bragerøen Ballklubbs hus, hvor man hadde tilhold frem til 1994.


Så i 1994 flyttet foreningen til Folkets Hus i Drammen sentrum, og derfra i 1996 videre til Harmonien, hvor foreningen leide lokaler fram til 2002. Fra da av har vi holdt til i lokaler i Ungdommens Hus, hvor vi har gått inn som andelshavere, og har langsiktig leieavtale.


Foreningen var fra starten tenkt å være et møtested for enslige, men etterhvert

har en del av medlemmene blitt par, og i 2001 byttet foreningen navn til Danseklubben 85 Drammen. På dansekveldene er det derfor blitt en
blanding av enslige og par som hygger seg sammen.


I tillegg til dansekveldene har det innimellom vært arrangert turer til hoteller med dans og hyggelig samvær. Disse har ofte gått til høyfjellshoteller, fra fredags ettermiddag med retur på søndag, gjerne i høstperioden.

Formål:

Danseklubben Drammen er en forening for voksne, aktive personer som liker sosial omgang med andre likesinnede mennesker, med vekt på dans og hyggelig samvær i ordnede forhold.

Årsmøtet:

Høyeste myndighet i foreningen er årsmøtet, som holdes innen utgangen av første kvartal. Årsmøtet skal:


1. Behandle årsmeldingen
2. Behandle regnskapet i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag og saker
4. Fastsette kontingenten
5. Fastsette godtgjørelse
6. Velge styret, festkomiteer, valgkomité og revisorer

Styret:

Foreningen ledes av det på årsmøtet valgte styret, og er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:


1. Iverksette årsmøtets vedtak
2. Forestå ledelse og representere utad
3. Oppnevne komiteer / personer for spesielle oppgaver
4. Ivareta medlemmenes interesser
5. Stå for dansekvelder, turer og andre aktiviteter

Styret for 2023:

Screenshot_20230501-214956_Messages_edited.jpg

Leder/Hovedfestleder

Else Karin Rønning

952 01 810

20230428_220324_edited.jpg

Nestleder

Alf Johan Hjelmtvedt

905 70 637

20230501_162425_edited.jpg

Hovedkasserer

Karl Petter Hermansen

924 35 078

Screenshot_20230428-195819_Facebook_edited.jpg

Sekretær

Tone Mathisen

990 33 886

Screenshot_20230428-194747_Facebook_edited.jpg

Styremedlem

Kari Bjørkesett

977 22 843

Screenshot_20230428-201011_Messages_edited.jpg

Styremedlem

Åge Pedersen

412 63 163

bottom of page